PRIVACY VOORWAARDEN

_________________________________________________________

Inleiding

Als bezoeker van deze website klinkersvanformaat.nl laat u bewust en onbewust persoonsgegevens achter.
Welke gegevens houdt de website dan precies bij en met welke redenen vindt dit plaats?
Deze gegevens mogen natuurlijk niet in verkeerde handen vallen, dus wie zit er achter deze website en met welke bedrijven
wordt deze informatie gedeeld? Tot slot, wat kunt u doen als u het niet eens bent met deze gang van zaken?
Dit leest u in deze privacy voorwaarden.

Wie is er verantwoordelijk voor de verwerking van de
persoonsgegevens?

Deze website is eigendom van Galaton Straatsteen B.V., gevestigd op Oosterweg 279, 6603 AA in Wijchen.
Bij de Kamer van Koophandel staat dit bedrijf geregistreerd met KVK 52102920.
Het onderhoud aan de website wordt uitgevoerd door WebdesignerDruten.nl en staat onder beheer van Divality.
Galaton Straatsteen B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke binnen de website, met WebdesignerDruten.nl als verwerker.

Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?

De volgende persoonsgegevens worden opgeslagen bij het versturen contactformulieren:
• De gevraagde gegevens in het formulier.

Galaton Straatsteen B.V. hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten.
Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt en zullen uitsluitend gebruikt worden om met u in contact te treden.
De persoonsgegevens die binnen de website zelf worden opgeslagen (uitsluitend via contactformulieren) kunnen alleen
versleuteld via een versleutelde verbinding worden bereikt. Deze gegevens zijn uitsluitend toegankelijk door bevoegde personen,
met de juiste inlogingegevens. Persoonsgegevens die extern opgeslagen worden, zullen versleuteld worden verzonden en
zijn eveneens alleen voor bevoegden inzichtelijk. Met deze externe partijen zijn verwerkersovereenkomsten gesloten.

Wat is het doel van de verwerkte persoonsgegevens?

Bij het invullen van contactformulieren:
Het afhandelen van uw vragen, inclusief back-up systeem indien e-mails niet aankomen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Op alle door Galaton Straatsteen B.V. opgeslagen gegevens zit een bewaartermijn. Dit is als volgt:
Opgeslagen formulieren: 2 jaar.

Welke cookies worden er binnen de website gebruikt?

Binnen de website van Galaton Straatsteen B.V. wordt gebruik gemaakt van functionele en analytische cookies.

Aan welke bedrijven worden persoonsgegevens verstrekt?

Er worden geen persoonsgegevens verstrekt aan andere bedrijven. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden
om met u in contact te treden. Alle persoonsgegevens die binnen de website op worden geslagen
(uitsluitend opgeslagen formulieren en logs) staan onder beheer van Divality.

Welke rechten heeft de websitebezoeker?

Elke websitebezoeker heeft het recht om inzage te krijgen in de eigen persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen binnen de website
van Galaton Straatsteen B.V. of bij externe partijen. Tevens kunnen persoonsgegevens op verzoek van de websitebezoeker worden
bewerkt of aangevuld, mits die niet in strijd met de wet is. Om dit op te vragen, neem dan contact met ons op via ons contactformulier.
Verstuur hierbij dan ook uw identificatiegegevens.

Mocht u het niet eens zijn met de afhandeling van uw verzoeken of de opslag van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht
in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u meer informatie, bel +31 (0)24 64 23 326 of vul het contactformulier in op de website.

Galaton Straatsteen B.V.
_________________________________________________________