DISCLAIMER

_________________________________________________________

Algemeen

Door deze website en webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig
mogelijk te laten zijn.

Galaton Straatsteen B.V. en WebdesignerDruten.nl aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan
ook ontstaan door gebruik onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechtens

Het auteursrecht op deze website berust bij Galaton Straatsteen B.V. en WebdesignerDruten.nl of bij derden welke met toestemming
(veelal onder licentie) dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Galaton Straatsteen B.V. en WebdesignerDruten.nl
Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Galaton Straatsteen B.V.
en WebdesignerDruten.nl.

Wanneer er sprake is van oneigenlijk gebruik van (beeld)materiaal ontvangt u zonder verdere aankondiging een nader te bepalen geldboete
van Galaton Straatsteen B.V. en/of WebdesignerDruten.nl voor ieder artikel en gebruikt beeld. Er wordt hierbij o.a. gebruik gemaakt van
digitale vingerafdrukken en logo's.

De partijen die alleen Galaton Straatsteen B.V. en WebdesignerDruten.nl toestemming hebben gegeven hun (beeld)materiaal te gebruiken
voeren strenge controles uit op onrechtmatig gebruik en zullen u daarvoor rechtstreeks aansprakelijk stellen.

Wilt u meer informatie, bel +31 (0)24 64 23 326 of vul het contactformulier in op de website.


_________________________________________________________